fbpx

JanKosina.cz

ČEŠI MÍŘÍ K MENŠÍM POZEMKŮM – CENY STOUPAJÍ….

Trh s nemovitostmi a stavebními pozemky je v České republice neustále ve středu pozornosti. Aktuální situace naznačuje několik zajímavých trendů, které odrážejí poptávku a nabídku na trhu. Zde je přehled některých důležitých aspektů:

Stabilizace cen stavebních pozemků, s důrazem na menší plochy

Za poslední období se ceny stavebních pozemků mírně proměnily. Zatímco některé lokality zaznamenaly pokles cen, v nejžádanějších oblastech cena pozemků nadále roste. Tento jev vede k tomu, že lidé začínají upřednostňovat menší pozemky, což vede k mírnému poklesu celkové kupní ceny za pozemek. Tento nárůst však nepřekrývá celkový pokles ceny za pozemek, což lze přičítat rostoucímu zájmu o menší parcely.

Rozdílná dynamika cen v různých lokalitách

Významný rozdíl v cenách pozemků lze pozorovat v závislosti na lokalitě. I když je zaznamenáván pokles cen v některých venkovských oblastech, je třeba si uvědomit, že i přesto jsou ceny výrazně vyšší než před několika lety. Tento trend signalizuje, že i na venkově zůstává zájem o nemovitosti, avšak preferované ceny jsou více realistické a odpovídají současným ekonomickým podmínkám.

Vývoj na trhu novostaveb a prodeje

Analýza dat naznačuje, že i když se počet prodaných stavebních parcel snížil, celkový trend zůstává relativně stabilní. Výrazný pokles v počtu prodejů, který byl zaznamenán v loňském roce, lze přičíst i rekordnímu počtu prodaných parcel v roce 2022. Z této perspektivy není pokles cen tak dramatický, spíše se jedná o cenovou korekci na trhu. Někteří majitelé nemovitostí zřejmě zvolili strategii čekání na vhodnou dobu pro prodej.

Stabilita trhu v rámci ekonomického kontextu

Zatímco ekonomický útlum může hrát roli ve vývoji cen pozemků, situace v současnosti nenaznačuje dramatický pokles cen. Analytik Komerční banky, Jan Vejmělek, poukazuje na to, že pokles cen pozemků je více charakteristický pro období silné recese, jako byla ta v roce 2009. Aktuální ekonomický útlum není natolik výrazný, aby vedl k výrazným poklesům cen stavebních pozemků.

Budoucnost trhu a výhled do dalších let

Podle expertů je pravděpodobné, že pokles cen pozemků bude spíše dočasný a že v průběhu následujících pěti až deseti let můžeme očekávat spíše opačný trend. Důležitým faktorem bude vývoj na poli nových bytových projektů a trendu ubývajících volných ploch. S rostoucí poptávkou po bydlení a omezenými možnostmi výstavby se může stát, že i cena menších pozemků se bude postupně zvyšovat.

Inovativní přístup developerů

Vzhledem k tomu, že volné pozemky ubývají, developeri intenzivně hledají nové příležitosti pro výstavbu. Například prostor kolem železničních tratí nabízí potenciál pro revitalizaci a vytvoření nových rezidenčních oblastí. Tento inovativní přístup může přispět k udržení živosti na trhu s nemovitostmi i v proměnlivých podmínkách.

Celkově vzato, trh s pozemky a nemovitostmi v České republice prochází dynamickými změnami, které odrážejí aktuální poptávku, ekonomický kontext a strategie developerů. Přestože ceny pozemků mohou kolísat v různých lokalitách a obdobích, stabilita trhu a naděje na budoucí růst naznačují, že investice do nemovitostí zůstává relevantní a perspektivní volbou.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY