fbpx

JanKosina.cz

INFLACE SICE KLESÁ, STÁLE ALE ÚTOČÍ NA ÚSPORY. JAK S NÍ EFEKTIVNĚ BOJOVAT?

Inflace je, byla a bude. Na tom se nic nezmění. Stejně tak se ale nemění způsob, jak se před ní chránit. Přečtěte si tipy a doporučení finančního poradce Partners Lukáše Urbánka.

Kdo nemá zainvestováno alespoň pět let, tomu se již současnou inflaci nepodaří překonat. S tím je potřeba se smířit, ale rozhodně to není důvod k rezignaci. Boj s inflací se nevzdává. Ideálním receptem je mít správně nastavené investiční portfolio z pohledu investičních horizontů.

Krátkodobé versus dlouhodobé investování

Čím dříve budeme peníze potřebovat, tím menší bude úrok. Na krátkodobých horizontech není možné získat výnos, který by inflaci překonával. To je také důvod, proč současnou inflaci již nelze výnosy dohnat. Inflace je tu teď a aktuálně žádné konzervativní nástroje svými výnosy inflaci nepřekonávají.

Můžeme se ale připravit na budoucí inflaci, která nás teprve čeká. Správným postupem je provedení auditu současných spořících a investičních smluv, které v portfoliu máme a vyhodnotit jejich nastavení s ohledem na jejich plánovaný okamžik ukončení.

Krátkodobé rezervy musí být spravovány velice konzervativně, bezpečně. To znamená použít spořící účty, krátkodobé vklady, konzervativní investice. Tyto nástroje nám ovšem nikdy inflaci nepřekonají. Proto by měly tak akorát, abychom měli jistotu, že kdykoliv si budeme chtít na peníze sáhnout, tak tam budou, ale zároveň nebudou tyto rezervy příliš velké s ohledem na naše skutečné potřeby.

Střednědobé rezervy s horizontem tří až pěti let již mohou zahrnovat nástroje s vyšším rizikem, ale s potenciálem vyššího výnosu. Rizikem, v případě diverzifikované investice, rozumíme případný dočasný pokles hodnoty investice a výběr v nesprávný okamžik. Proto se u všech typů aktiv uvádí minimální doporučený investiční horizont, který by měl riziko špatného načasování výběru minimalizovat. Pro střednědobý horizont se hodí hlavně dluhopisové investice doplněné o nemovitosti a akcie. Výnosy střednědobých rezerv na dlouhodobějším horizontu již inflaci překonávají.

Pro dlouhodobé rezervy na horizont pěti a více let je nutné zvolit dynamičtější portfolio s postupným nárůstem akcií podle prodlužujícího se horizontu. Nad 15 let již může být portfolio téměř ze 100 procent akciové.

Letos se daří, ale..

Letos se zatím investicím daří, jak akciím, tak i dluhopisům. Tato skutečnost nemá ovšem nic společného s investičním rozhodováním. Je naprosto nesprávné přemýšlet o investicích na základě současné situace. O investicích je potřeba přemýšlet v souvislosti s budoucím vývojem a budoucím očekáváním.

A z tohoto pohledu je vlastně jedno, kdy budete investovat a kdy svou investici ukončíte. Vše záleží pouze na tom, jaký máte investiční horizont a zda zvolíte investiční strategii, která bude tento horizont respektovat. Pokud bude tato základní podmínka dodržena, existuje minimální riziko toho, že byste ukončovali svou investici se ztrátou.

Potom je možné zejména pravidelnou investici realizovat kdykoliv, protože se nedá říct, kdy je ten správný okamžik. Nikdo to totiž neví. A u menších pravidelných částek na tom v dlouhodobém časovém horizontu tolik nezáleží.

Trochu jiná je situace u větších jednorázových investic. Zde se vyplatí výkyvy trhů více sledovat. I když svým klientům říkám, že na akciích mohou počítat s dlouhodobým výnosem kolem 8 procent ročně. To platilo v roce 2020, stejně tak loni a stejně tak dnes. Ale co bude v prosinci, to se neodvažuji říct. Všechny renomované investiční společnosti a banky říkají, že letošní rok bude dobrý. Ale nemusí to tak být.

Se zajištěním na důchod začněte brzy

Trochu specifickou otázkou je pak zajištění na stáří. Jak na ně? I zde vše záleží na investičním horizontu. Čím více let zbývá do důchodu, tím více by mělo být portfolio klienta dynamické, tedy akciové.

Ideální jsou investice do Doplňkového penzijního spoření v kombinaci s podílovými fondy. Se zkracujícím horizontem přidáváme do portfolia dluhopisy až do výše 50 procent u klientů, kteří budou čerpat rentu. Pokud se bude jednat o jednorázový výběr, je strategie ještě více konzervativní, tedy minimum akcií, hodně dluhopisů a krátkodobých investic.