fbpx

JanKosina.cz

VŠICHNI LIDÉ S OBČANSTVÍM MAJÍ NÁROK NA TRVALÝ POBYT V NÁJEMNÍM BYTĚ

Nájemce, který je občanem Česka, nepotřebuje ke zřízení trvalého pobytu v pronajaté nemovitosti souhlas majitele. Jak upozornil advokát Pavel Strnad, pronajímatel se o tom dokonce ani nemusí dozvědět.

„Úřad trvalý pobyt zapíše, i kdyby to bylo v nájemní smlouvě výslovně zakázáno,“ konstatoval Strnad.

K zapsání trvalého pobytu nájemci stačí, aby na příslušném obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel, předložil platnou nájemní smlouvu.

„Žádný souhlas pronajímatele se nevyžaduje, stejně jako se nepřihlíží k různým ujednáním v nájemní smlouvě. Někteří pronajímatelé do smluv dávají formulace, že musí umístění trvalého pobytu nájemci schválit nebo že zřízení trvalého pobytu vůbec možné není. Úřad ale na toto ohledy nebere,“ shrnul advokát.

Riziko exekuce

Pokud si nájemce zřídí v bytě trvalý pobyt nebo v něm zůstane přihlášen i po skončení nájmu, plyne z toho pro pronajímatele řada rizik. Když totiž nájemce skončí v exekuci, exekutor může přijít do bytu, který je adresou jeho trvalého bydliště.

Pronajímatel pak může složitě dokazovat, že je vlastníkem každé jednotlivé věci v bytě – a k tomu bude potřebovat účtenky a další doklady.

Pokud tedy dojde k ukončení nájmu, měl by majitel nemovitosti aktivně zrušit trvalý pobyt nájemníka. Stačí, když zajde na obecní úřad s nájemní smlouvou a dokladem o jejím skončení.

Tím může být výpověď, dohoda nebo prokázané uplynutí doby nájmu dle smlouvy. A na úřadě vznese návrh na zrušení trvalého pobytu nájemníka.